Zvonko

veljača 24, 2018

Osobna iskaznica i putovnica

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja ima upravne poslove, mjesno nadležnoj. prema prebivalištu podnositelja zahtjeva Osoba koja uz prijavljeno […]
veljača 24, 2018

Isprave iz državne matice

O činjenicama upisanim u državne matice izdaju se izvaci iz državnih matica i potvrde kao isprave trajne vrijednosti. Izvaci iz državnih matica sadrže podatke koji su […]
veljača 24, 2018

Rad za opće dobro

Ako niste platili novčanu kaznu u roku koji je određen odlukom o kažnjavanju, sud ili drugo tijelo koje vam je u prvom stupnju donijelo pravomoćnu odluku […]
veljača 24, 2018

Besplatna pravna pomoć

Uspostavom sustava besplatne pravne pomoći omogućeno je  socijalno i ekonomski ugroženoj kategoriji građana osiguranje stručne pravne pomoći u svrhu djelotvornog ostvarenja pravne zaštite te pristupa sudu […]
veljača 23, 2018

Zajamčena minimalna naknada

Sva prava u sustavu socijalne skrbi ostvaruju se pri nadležnim centrima za socijalnu skrb prema adresi prebivališta korisnika. Zahtjev za priznavanje prava može podnijeti sam korisnik […]
veljača 20, 2018

Troškovi ogrijeva

Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura […]
veljača 12, 2018

Antina priča

“Budio sam se u tramvaju. Dane sam provodio nikako. Po kolodvorima, ulici. Svaki dan mi je bio isti. Tako sam dočekao Božić i Novu Godinu. Bio […]
listopad 11, 2017

Konferencija: Stanje i perspektive u radu s beskućnicima

U povodu Svjetskog dana beskućnika, 10. listopada, u Rijeci je održan 11. Nacionalni susret o beskućnicima – na Korzu su prezentirane organizacije koje rade s beskućnicima, […]
kolovoz 20, 2017

Centar za pomoć i podršku beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva