NOVA PERSPEKTIVA ZA BESKUĆNIŠTVO

U Zagrebu
16 studenoga, 2020
Ne zaboravimo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 studenoga, 2020

28. listopada 2020. godine započela je provedba projekta Nova perspektiva za beskućništvo  koji doprinosi razvoju smjernica javnih politika koje će omogućiti povećanje socijalne uključenosti beskućnika u RH.

Projekt provodi Hrvatska mreža za beskućnike u suradnji sa partnerima:

 • Udruga Most
 • Rehabilitacijski centar za stres i traumu
 • Hrvatska mreža protiv siromaštva
 • OAZA – Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe
 • Hrvatska udruga socijalnih radnika
 • CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija
 • Institut za razvoj tržišta rada
 • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Cilj projekta je unaprijediti suradnju i potaknuti umrežavanje organizacija civilnog društva (OCD), jedinica lokalne i regionalne samouprave te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem razvoja smjernica javnih politika utemeljenih na dokazima koji će omogućiti povećanje socijalne uključenosti beskućnika u RH. Aktivnosti projekta će osigurati kvalitetnije međusobno razumijevanje navedenih organizacija i stvarati uvjete za razmjenu pogleda, iskustva i mišljenja uključenih iz navedenih sektora: civilni, javni, znanstveni, te će osigurati i perspektivu krajnjih korisnika – beskućnika.

Ciljna skupina projekta su: organizacije civilnog društva (20), znanstvene organizacije (Studijski centar socijalnog rada i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar), javne ustanove i stručnjaci u Centrima za socijalnu skrb i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (50); jedinice lokalne i regionalne samouprave (10).

Očekivani rezultati projekta su:

 • Proširena mreža za beskućnike uključivanjem relevantnih organizacija
 • Povećan strateški potencijal i kapacitet članica za zagovaranje i međusektorsku suradnju

 

Ukupna vrijednost projekta je 3.592.999,27 HRK i sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 85% te iz Državnog proračuna RH u iznosu od 15%. Projekt traje 36 mjeseci odnosno do 28.listopada 2023. godine.

Kontakt osoba za više informacija: Zvonko Mlinar, voditelj projekta

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.