NEFORMALNA MREŽA „Novi put za beskućnike“

Konferencija “Lica beskućništva”
29 rujna, 2021
Svjetski dan beskućnika, 10 listopada
6 listopada, 2021

NEFORMALNA MREŽA „Novi put za beskućnike“

HMB provodi projekt „Nova perspektiva za beskućništvo“ ( UP.04.2.1.06.0050.), kojem je cilj unaprijediti suradnju i potaknuti umrežavanje organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem razvoja smjernica javnih politika utemeljenih na dokazima koji će omogućiti povećanje socijalne uključenosti beskućnika u Republici Hrvatskoj.

Za ostvarivanje cilja projekta „Nova perspektiva za beskućništvo“ planirano je osnivanje neformalne mreže u koju bi se, osim formalnih članica HMB-a, uključile i druge organizacije civilnog društva koje beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva pružaju socijalne usluge i druge oblike pomoći i podrške, doprinose suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti, zaštiti ljudskih prava, senzibiliziranju javnosti za problematiku socijalno osjetljivih skupina itd. predstavnici akademske zajednice koji žele i mogu doprinijeti borbi protiv siromaštva, beskućništva i socijalne isključenosti te jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave.

Na poziv HMB-a, dana 14. rujna 2021. g. održana je skupština 30 organizacija koje doprinose skrbi o beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva. Predstavnici nazočnih organizacija utvrdili su zaključke o načinu rada i djelovanja Neformalne mreže „Novi put za beskućnike“.

1. Polazeći od razumijevanja značaja međusobnog umrežavanja i suradnje organizacija civilnog društva koje pružaju usluge beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva i doprinose suzbijanju beskućništva i siromaštva, akademske zajednice, jedinica lokalne i regionalne (područne ) samouprave te drugih dionika koji doprinose skrbi o beskućnicima i osobama u siromaštvu, a u cilju provedbe aktivnosti projekta „Nova perspektiva za beskućništvo“, unapređenja skrbi i razvoja novih usluga za beskućnike i osobe u riziku od beskućništva te u duhu prepoznavanja mogućnosti uzajamne suradnje u svrhu razvoja smjernica javnih politika koje će omogućiti povećanje socijalne uključenosti beskućnika u Republici Hrvatskoj, sudionici skupštine suglasni sa osnivanjem neformalne mreže.

2. Neformalna mreža će nositi naziv: Neformalna mreža „Novi put za beskućnike“ (u daljnjem tekstu: „Neformalna mreža“).

3. Nakon skupštine, u članstvo Neformalne mreže pozvati će se i druge organizacije civilnog društva, predstavnici akademske zajednice i jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave koji mogu doprinijeti ostvarivanju cilja projekta „Nova perspektiva za beskućništvo“ i drugih ciljeva iz točke 1.

4. Sudjelovanje u aktivnostima neformalne mreže je isključivo na dobrovoljnoj osnovi, a one organizacije civilnog društva i predstavnici akademske zajednice koji sudjeluju, mogu u bilo kojem trenutku povući svoje sudjelovanje.

5. Rad Neformalne mreže tijekom provedbe projekta biti će usredotočen na ostvarivanje rezultata i održivosti projekta „Nova perspektiva za beskućništvo“,

6. U okviru Neformalne mreže, osim suradnje na provedbi projektnih aktivnosti i ostvarivanju cilja projekta Nova perspektiva za beskućništvo, članice će međusobno surađivati:

– na osnaživanju organizacija civilnog društva, članica Neformalne mreže te suradnji i umrežavanju na lokalnoj razini u aktivnostima od zajedničkog interesa,

– unapređenju postojećih i razvoju novih usluga za beskućnike i osobe u riziku od beskućništva na lokalnoj razini,

– na prijenosu znanja i vještina i primjera dobrih praksi u radu s beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva,

– na poticanju razvoja socijalnih inovacija i širenje mreže socijalnih usluga u zajednici,

– na povećanju socijalne uključenosti i integraciji u život zajednice beskućnika, osoba u riziku od beskućništva i drugih socijalno osjetljivih skupina,

– na senzibiliziranju javnosti, struke i donositelja odluka za potrebe beskućnika i osoba u riziku od beskućništva te zagovarati prava beskućnika, stambeno isključenih osoba i drugih socijalno osjetljivih skupina,

– na razvijanju dijaloga i jačanju suradnje s ciljem kreiranja poticajnog okruženja koje će doprinijeti stvaranju kvalitetne suradnje u tematskom području u kojem je osnovana Neformalna mreža,

– na razvoju i provedbi novih projekta i aktivnosti koje doprinose suzbijanju beskućništva i siromaštva,

– na izrađivanju pozitivnog imidža OCD-a,

– poticanju socijalno odgovornog ponašanja gospodarskih subjekata,

– i u drugim aktivnostima na području skrbi o beskućnicima i suzbijanju beskućništva i siromaštva.

7. Aktivnostima Neformalne mreže koordinirat će HMB do zavšetka projekta, odnosno do 28. listopada 2023. Nastavak rada Neformalne mreže utvrdit će se Strateškim planom Hrvatske mreže za beskućnike za razdoblje od 2024. do 2029. godine u izradu kojeg će se uključiti sve zainteresirane članice Neformalne mreže.

8. Za ostvarivanje suradnje iz točke 6., a koje se odnose na suradnju na lokalnoj razinu, članice Neformalne mreže mogu organizirati neformalnu podružnicu za jednu ili više županija. Na sastanku članica podružnice bira se članica koja će koordinirati rad podružnice u razdoblju od godinu dana.

9. Članice Neformalne mreže ne preuzimaju nikakve financijske obveze, te će se svaka eventualna financijska obveza koja bi proizašla iz suradnje u Neformalnoj mreži utvrditi posebnim ugovorom.

10. Članice Neformalne mreže su suglasne da će sve eventualne nesporazume rješavati mirnim putem.

11. Na temelju ovih zaključaka, koordinator Neformalne mreže, odnosno Hrvatska mreža za beskućnike sklopit će sporazum o suradnji sa zainteresiranim sudionicima skupštine i s drugim zainteresiranim organizacijama civilnog društva, predstavnicima akademske zajednice te jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)