Zajamčena minimalna naknada

Naknada za troškove stanovanja
veljača 22, 2018
Besplatna pravna pomoć
veljača 24, 2018

Sva prava u sustavu socijalne skrbi ostvaruju se pri nadležnim centrima za socijalnu skrb prema adresi prebivališta korisnika.
Zahtjev za priznavanje prava može podnijeti sam korisnik ili član njegove obitelji.
Zahtjev se podnosi pismenim putem ili osobno.

Zajamčena minimalna naknada (u daljnjem tekstu: ZMN) je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.

ZMN priznaje se od dana podnošenja zahtjeva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, a isplaćuje se mjesečno.

Može se priznati u cijelosti ili djelomično u naravi ako centar za socijalnu skrb utvrdi da postoji vjerojatnost da korisnik ZMN neće koristiti za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Nema pravo na ZMN beskućnik na privremenom smještaju u prihvatilištu.

Iznos zajamčene minimalne naknade za samca utvrđuje se u sljedećim  iznosima:

 • za radno nesposobnog samca u iznosu od 115% osnovice (920,00 kuna)
 • za radno sposobnog samca u iznosu od 100% osnovice (800,00 kuna)

Dokumentacija koja je potrebna za podnošenje zahtjeva:

 • izjava o članovima zajedničkog kućanstva
 • potvrde o visini prihoda svih članova zajedničkog kućanstva u zadnja tri mjeseca (iz radnog odnosa, mirovine i drugo)
 • uvjerenje Porezne uprave za sve punoljetne članove kućanstva
 • uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za radno sposobne nezaposlene članove
 • uvjerenje sa Zavoda za mirovinsko osiguranje da radno nesposobni članovi kućanstva nisu korisnici mirovine
 • uvjerenje iz katastra za sve punoljetne članove kućanstva
 • rodni listovi
 • dokaz o državljanstvu.

Za vrijeme korištenja prava na zajamčenu minimalnu naknadu nezaposlena radno sposobna ili djelomično radno sposobna osoba dužna je prihvatiti zaposlenje u skladu s propisima o zapošljavanju.

Iznos zajamčene minimalne naknade utvrđuje se u postotku od osnovice

 1. za samca utvrđuje se u iznosu 100% osnovice (800,00 kn)
 2. za kućanstvo zbrajaju se udjeli članova kućanstva:
 • za samohranog roditelja          – 100% osnovice (800,00 kn)
 • za odraslog člana kućanstva   – 60% osnovice (480,00 kn)
 • za dijete (do 18 godina)                 – 40% osnovice (320,00 kuna)

Više: http://www.czss-zagreb.hr/node/440

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *