Prenoćište za beskućnike sv. Vinko Paulski

Prenoćište „Sv. Vinko Paulski” otvoreno je 1. listopada 2007. godine s kapacitetom od 12 muških postelja, a u međuvremenu se prilagodio potrebama vremena, odnosno kretanjima u društvu. Lokalna je zajednica prepoznala važnost djelovanja Caritasa, pa  se ubrzo pridružila u sufinanciranju programa, prvenstveno Grad Zadar i Zadarska županija, te su podržali osmišljavanje programa Prenoćišta „Sv. Vinko Paulski“.

Usluge:

  • tri dnevna obroka (doručak, ručak, večera u pučkoj kuhinji koja se nalazi u blizini prenoćišta), pranje odjeće
  • pružanje savjetodavne potpore