Troškovi ogrijeva

Antina priča
veljača 12, 2018
Naknada za troškove stanovanja
veljača 22, 2018

Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave. Odluku o tome donosi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *