Naknada za troškove stanovanja

Troškovi ogrijeva
veljača 20, 2018
Zajamčena minimalna naknada
veljača 23, 2018

Troškovi stanovanja odnose se na: najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade.

Pravo priznaje jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb do iznosa polovice  zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu.

Iznimno se ova naknada može odobriti i do punog iznosa zajamčene minimalne naknade, kada se po mišljenju centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Naknada za troškove stanovanja može se odobriti izravno u novcu korisniku ili plaćanjem računa pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *