Prihvatilište za beskućnike “Ruže Sv. Franje”

Prihvatilište za beskućnike „Ruže sv. Franje“ osnovano je 2007. godine s ciljem prihvata, smještaja i pomoći pri ponovnom uključivanju u društvo osobama koje su socijalno isključene zbog dugotrajne nezaposlenosti, neadekvatnog smještaja, ovisnosti i sl. Prihvatilište pruža smještaj za ukupno 14 osoba  – 2 ženske i 12 muških osoba. Od 1. siječnja 2019. do  30. svibnja 2020. socijalnu uslugu privremenog smještaja u Prihvatilištu koristilo je ukupno 38 korisnika, od toga 27 muškaraca i 10 žena.

Prihvatilište korisnicima pomaže s ishođenjem osobnih dokumenata, u ostvarivanju prava po različitim osnovama, u osiguranju adekvatnog smještaja po odlasku iz Prihvatilišta, motivira na prihvaćanje odgovornosti i stjecanje radnih navika te nastoji razviti njihove socijalne vještine.

U okviru rada Prihvatilišta nastoji se senzibilizirati javnost za problem beskućništva.

Korisnicima je osigurana usluga prehrane i privremenog smještaja kao i psihosocijalna podrška kako bi što kvalitetnije i brže uspjeli povratiti svoje mjesto u društvu i na tržištu rada,

Tijekom 13 godina djelovanja, u Prihvatilištu je boravilo 600 korisnika od čega ih je 70% uspješno resocijalizirano.

Program resocijalizacije uključuje: radna zaduženja unutar prihvatilišta, sudjelovanje u tjednim sastancima sa djelatnicima, kreativnim radionicama, rad u Eko vrtu te terapijsku grupu.