Prihvatilište za beskućnike Rijeka

druga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza (u daljnjem tekstu: Udruga Oaza) osnovana je u listopadu 2010. godine, sa svrhom pružanja potpore socijalno ugroženim osobama i smanjenju pojave socijalne isključenosti u gradu Rijeci. Osnovana je na inicijativu djelatnika Udruge Terra i drugih zainteresiranih pojedinaca u pokušaju ispravljanja socijalne isključenosti koja je postajala sve jača među korisnicima koje smo upoznali kroz programe Udruge Terra i općenito porasta siromaštva i beskućnika.
Svoje djelovanje započeli smo programom koji je za cilj imao pripremu romske djece iz nužnog smještaja Grada Rijeke za polazak u osnovnu školu, konkretno Osnovnu školu Škurinje te nastavili programom ‘Integracije i obrazovanja’, posebnog odgojnog postupka, osmišljenog kao mentorski rano intervencijski program namijenjen djeci iz nužnog smještaja, koji ima za cilj pružanje pozitivnog modela ponašanja i stvaranje konteksta za učenje, igru i zdravo provođenje slobodnog vremena. Isti je početno financiran od strane Zaklade za razvoj partnerstva i civilnog društva, pojedine aktivnosti od strane Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, a od 2015. godine od strane Roma Education Fund-a.
Kao odgovor na porast siromaštva te povećanu potrebu za smještajem sve većeg broja beskućnika, 2013. godine je na inicijativu Udruge Oaza i Udruge Terra, a uz financijsku potporu Grada Rijeke, otvoreno Prihvatilište za beskućnike Udruge Oaza koje pruža korisnicima privremeni smještaj i zadovoljenje osnovnih životnih potreba.
Prepoznavši problem iznimno malih kapaciteta smještaja namijenjenih za žene beskućnice u Rijeci, a povećanjem potrebe za istim, 2014. godine krenuli smo s aktivnostima uspostave prve Stambene zajednice za žene beskućnice na području Rijeke i Primorsko-goranske županije. Projekt je uspješna realiziran 2015. godine, od kada uz financijsku potporu Grada Rijeke privremeno smještamo žene beskućnice u Stambenoj zajednici.