Prihvatilište za beskućnike Pula

 • Dana 6. travnja 2012. godine, uz podršku Grada Pule, Istarske županije i Centra za pomoć i njegu Pula, uredili smo i organizirali prihvat i stanovanje beskućnika s područja Istarske županije u neiskorištenim prostorima Centra za pomoć i njegu Pula u Valturskoj 61 gdje se Prihvatilište i trenutačno nalazi.
 • Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i obvezama velikih gradova, središta županija i županija, Gradsko društvo Crvenog križa Pula potpisalo je sporazum o suradnji s gradom Pula i Istarskom županijom o njegovu financiranju, sporazum o suradnji o korištenju prostora s Centrom za pomoć i njegu Pula te su doneseni Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada, Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika te Pravilnik o kućnom redu.
 • Sukladno pravilnicima, Prihvatilište za beskućnike u Puli  pruža usluge privremenog smještaja odraslim osobama beskućnicima s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Istarske županije.
 • Tijekom privremenog smještaja korisnicima se osigurava: prihvat, stanovanje, prehrana, nabava prijeko potrebne odjeće i obuće, održavanje osobne higijene, stručna psihosocijalna pomoć, osnovna briga o zdravlju, organizirano provođenje edukativnih i radnih aktivnosti, slobodnog vremena,  druge usluge ovisno o  potrebama i potencijalima korisnika.

U Prihvatilištu za beskućnike, u sklopu projekta Dnevni boravak – Prihvatilište za beskućnike, održavaju se likovne i kulinarske radionice. Na radionice se uključuju korisnici koji borave u Prihvatilištu i koji su izašli iz njega, te uz pomoć djelatnika i volontera izrađuju različite proizvode.

Gradsko društvo Crvenog križa Pula, tijekom osnivanja i provedbe programa Prihvatilišta za beskućnike, uočilo je potrebu pružanja psihosocijalne podrške svojim korisnicima s ciljem osnaživanja osobnosti i povratka na tržište rada radi reintegracije u društvo. Tako je i došlo do uključivanja u projekt „Podrška u zajednici – TRIP B“.

Usluga psihosocijalne podrške obuhvaćala je sljedeće teme:

 • Aktivnosti za upoznavanje i osobni identitet
 • Prvi dojam i halo-efekt
 • Predrasude i stigme – osobne i društvene
 • Verbalna i neverbalna komunikacija u osobnom i radnom okruženju
 • Moje jake strane, osobine i kvalitete koje mogu iskoristiti u zapošljavanju
 • Svijet kvalitete i percepcija stvarnosti – osvještavanje zadanog realiteta i moje realne mogućnosti u njemu
 • Očekivanje od drugih i od sebe u odnosu na očekivanja poslodavca
 • Psihološke i fizičke potrebe, način zadovoljavanja potreba u privatnim i poslovnim okvirima
 • Želje i realitet – koje se potrebe skrivaju iza naših želja
 • Prihvaćanje životnih okolnosti i realnih mogućnosti uz stvaranje osobnog plana za realizaciju želja/prioriteta pri zapošljavanju
 • Pozitivan stav i stres – alati za podnošenje stresa u radnoj sredini
 • Osobna prezentacija, životopis i simulirani intervju s poslodavcem
 • Cjelokupno ponašanje – produktivno i neproduktivno ponašanje, sukobi i nenasilno rješavanje sukoba u osobnom i radnom okruženju
 • Frustracije zbog nepoklapanja očekivanja i realiteta pri zapošljavanju te u interakciji s kolegama