Prenoćište za beskućnike Varaždin

Prenoćište za beskućnike osnovano je 2001. u suradnji s Gradom Varaždinom i Centrom za socijalnu skrb Varaždin. Prehranu korisnika Prenoćišta osigurava Pučka kuhinja Caritasa Varaždinske biskupije (jedan obrok dnevno – ručak), a pomoću donacija pokušavaju se osigurati i namirnice za dodatnu prehranu korisnika, kojima je u Prenoćištu na raspolaganju i kuhinja sa štednjakom, hladnjakom i ostavom.

Zgrada Prenoćišta nalazi se u centru grada, katnica, veličina 200 m2, s okolišem i dvorištem oko 500 m2.

Kapacitet Prenoćišta je 15 osoba. Od četiri prostorije namijenjene noćenju, jedna trokrevetna soba namijenjena je za smještaj ženskih osoba, dok su preostale tri sobe namijenjene muškim osobama.

Od usluga koje mogu koristiti u Prenoćništu najčešće su spavanje, pranje rublja, održavanje higijene, pripremanje hrane, korištenje društvenih igara, TV i internet …

Udruga Novi put i Centar za socijalnu skrb Varaždin veliku pažnju poklanjaju resocijalizaciji beskućnika/korisnika prenoćišta te je u dva navrata;  od listopada 2006. do siječnja 2007. provodio projekt „Pomoć u nevolji“, te u 2009.i 2010. godini projekt „Resocijalizacija beskućnika – trening socijalnih vještina“

Ovi projekti koncipirani su na način da su korisnici Prenoćišta u okviru svakog od spomenutih projekata bili sudionici  ciklusa  interaktivnih radionica pod vodstvom stručnih osoba.

Tijekom  trajanja programa korisnici Centra  imali su priliku upoznati se sa specifičnostima života u zajednici, grupi, upoznati svoje i tuđe potrebe, informirati se o mogućnostima ostvarivanja prava iz područja radnog prava, obiteljskog prava i prava iz zdravstva i socijalne skrbi, družiti se i bolje međusobno upoznati, kreativno se izražavati i zabaviti, te razvijati bolje odnose s voditeljima na način da javno govore o problemima i zajednički potraže rješenje. Također, korisnici, a i djelatnici Centra imali su priliku da u individualnim savjetovališnim tretmanima dobiju bolji uvid u vlastiti problem te iz vlastitih resursa pronađu rješenje.