Prenoćište za beskućnike Split

CENTAR ZA BESKUĆNIKE/CE Udruge MOST

PRENOĆIŠTE

Osigurava noćenje za beskućnike/ce sa smještajnim kapacitetom za 35 osoba, omogućava održavanja osobne higijene, prehranu, zamjenu odjeće i obuće. Provodi se od 2000.godine

SOCIJALNO UKLJUČIVANJE

Temeljne aktivnosti usmjerene su na izradu osobnih dokumenta, psihosocijalnu pomoć i podršku korisnicama/ima, organizirane edukacije u cilju jačanja kapaciteta korisnica/ka, brigu o zdravlju, osposobljavanje za zanimanja i prekvalifikacije, podršku pri zapošljavanju, pomoć u svakodnevnom životu osobama u riziku od siromaštva, senzibiliziranje javnosti za problematiku beskućništva i socijalne isključenosti. Provodi se od 2000.godine.

POLUDNEVNI BORAVAK

Osigurava boravak korisnika i strukturirane aktivnosti u poslijepodnevnim satima. Provode se radno okupacijske radionice, tribine, predavanja, volonterske aktivnosti za unaprjeđenje kvalitete života korisnika.  Organizira se od 2015.godine

SOCIJALNA SAMOPOSLUGA

Socijalna samoposluga Solidarnost Split je inovativni model suzbijanja siromaštva usmjeren na beskućnice/ke i građanke/e koji žive u riziku od beskućništva i koji dobivaju mogućnost, bez naknade, izabrati proizvode koji su im potrebni. Ovaj model rada kojim se promiče građanski aktivizam, solidarnost i filantropija MoSt provodi od 2009.godine i uključio je do sada preko 30 partnera i brojne suradnike u zajednici.

Program skrbi i brige o beskućnicima provodi se od 2000. Godine.

Udruga Most je 2015. Godine licencirala usluge Prenoćišta , kao privremenog smještaja za beskućnike te poludnevnog boravka za beskućnike/ce.