Vodič

veljača 24, 2018

Prebivalište/boravište

Prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih uz životne interese, kao što […]
veljača 24, 2018

OIB i JMBG

Osobni identifikacijski broj je stalna identifikacijska oznaka svake osobe, koju tijela javne vlasti koriste u službenim evidencijama u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka. Osobni identifikacijski […]
veljača 24, 2018

Osobna iskaznica i putovnica

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja ima upravne poslove, mjesno nadležnoj. prema prebivalištu podnositelja zahtjeva Osoba koja uz prijavljeno […]
veljača 24, 2018

Isprave iz državne matice

O činjenicama upisanim u državne matice izdaju se izvaci iz državnih matica i potvrde kao isprave trajne vrijednosti. Izvaci iz državnih matica sadrže podatke koji su […]
veljača 24, 2018

Rad za opće dobro

Ako niste platili novčanu kaznu u roku koji je određen odlukom o kažnjavanju, sud ili drugo tijelo koje vam je u prvom stupnju donijelo pravomoćnu odluku […]
veljača 24, 2018

Besplatna pravna pomoć

Uspostavom sustava besplatne pravne pomoći omogućeno je  socijalno i ekonomski ugroženoj kategoriji građana osiguranje stručne pravne pomoći u svrhu djelotvornog ostvarenja pravne zaštite te pristupa sudu […]
veljača 23, 2018

Zajamčena minimalna naknada

Sva prava u sustavu socijalne skrbi ostvaruju se pri nadležnim centrima za socijalnu skrb prema adresi prebivališta korisnika. Zahtjev za priznavanje prava može podnijeti sam korisnik […]
veljača 22, 2018

Naknada za troškove stanovanja

Troškovi stanovanja odnose se na: najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja. Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se […]
veljača 20, 2018

Troškovi ogrijeva

Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura […]