Besplatna pravna pomoć

Zajamčena minimalna naknada
veljača 23, 2018
Rad za opće dobro
veljača 24, 2018

Uspostavom sustava besplatne pravne pomoći omogućeno je  socijalno i ekonomski ugroženoj kategoriji građana osiguranje stručne pravne pomoći u svrhu djelotvornog ostvarenja pravne zaštite te pristupa sudu i drugim javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima.
Sukladno odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, osoba koja želi ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć podnosi ispunjen obrazac Zahtjeva za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći uredu državne uprave u županiji prema prebivalištu podnositelja zahtjeva. Uz Zahtjev se prilaže i pisana izričita suglasnost podnositelja zahtjeva  i punoljetnih članova njegova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini te o prihvaćanju materijalne i kaznene odgovornosti podnositelja zahtjeva za istinitost navedenih tvrdnji.
Zahtjev za odobravanje korištenja pravne pomoći podnosi se na propisanom obrascu, a čiji je sastavni dio i suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini (Obrazac ZOPP). Zahtjev se podnosi u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom nadležnom uredu državne uprave u županiji ili ispostavi ureda prema mjestu prebivališta (boravišta) podnositelja zahtjeva.
Za sva vaša pitanja vezano za besplatnu pravnu pomoć možete se obratiti na

besplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr
Također, sva pitanja možete izravno uputiti uredima državne uprave u županijama.

POPIS FINANCIRANIH PRUŽATELJA PRIMARNE PRAVNE POMOĆI U 2014.

 1. Projekt građanskih prava Sisak, Rimska 6, 44000 Sisak,
 2. Ženska udruga Izvor, V. Mačeka 20, 31207 Tenja,
 3. Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Trg Augusta Šenoe 1, 31000 Osijek,
 4. Centar za participaciju žena u društvenom životu, Put Vele Crikve 1, 51000 Rijeka,
 5. Zajedničko vijeće općina Vukovar, Eugena Kvaternika 01, 32000 Vukovar,
 6. Udruga Hoću kući, Poljička 6, 22300 Knin,
 7. Srpski demokratski forum, Ilica 16, 10000 Zagreb,
 8. Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, Domobranska 4, 10000 Zagreb,
 9. Udruga Srma, Brnaška 44, 2120 Sinj,
 10. Hrvatski pravni centar, Andrije Hebranga 21, 10000 Zagreb,
 11. Informativno pravni centar, A. Starčevića 63, 35000 Slavonski brod,
 12. Udruga Bijeli krug Hrvatske, Ljudevita Posavskog 14, 21000 Split
 13. Centar za pravnu i psihološku pomoć bijeli prsten Hrvatske, Duga 56, 32100 Vinkovci,
 14. Udruga za unapređenje kvalitete življenja Let, Sokolgradska 86, 10000 Zagreb,
 15. Udruga nezadovoljnih i diskriminiranih građana RH, Nehurov trg 38, 10000 Zagreb,
 16. UŽRH Bolja budućnost, 2. Resnik 15c, 10000 Zagreb

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *