Prebivalište/boravište

OIB i JMBG
veljača 24, 2018
Volontiranje
ožujak 11, 2018

Prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih uz životne interese, kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi.

Boravište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila. Boravište se prijavljuje ako će trajati dulje od tri mjeseca.

Prebivalište i boravište prijavljuje se policijskoj upravi/policijskoj postaji nadležnoj prema mjestu u kojem osoba želi prijaviti prebivalište ili boravište.

Prijava prebivališta i boravišta podnosi se u roku od 15 dana od dana nastanjenja u mjestu prebivališta, odnosno od dana dolaska u mjesto boravišta.

VAŽNO: Ako policija utvrdi da ne prebivate na adresi navedenoj na osobnoj iskaznici, a niste prijavili promjenu prebivališta, boravišta ili adrese, poništit će vam osobnu iskaznicu. Beskućnici često plaćaju za uslugu prijave prebivališta radi ishođenja osobne iskaznice. U većini slučajeva, osoba koja je dala suglasnost za prijavu, ubrzo odjavljuje osobu sa svoje adrese. I u ovom slučaju policija poništava osobnu iskaznicu.

Bez prebivališta se ne možete prijaviti na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zavod za zdravstveno osiguranje niti podnijeti zahtjev za ostvarivanje nekog od prava iz sustava socijalne skrbi.

Zakon o prebivalištu u čl. 6. određuje da će nadležno državno tijelo rješenjem utvrditi prebivalište na adresi ustanove socijalne skrbi ili kod drugih pružatelja usluge smještaja osobama koje nemaju mjesto i adresu stanovanja niti sredstva kojima bi mogle podmiriti potrebu stanovanja. Utvrđenim prebivalištem beskućnicima se omogućuje i pravo izrade osobne iskaznice prema Zakonu o osobnoj iskaznici u skladu s čl.3. st. 1. i st. 2. koji propisuje: „Pravo na hrvatsku osobnu iskaznicu ima svaki državljanin Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: osoba). Osoba s navršenih 18 godina života s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj mora ishoditi osobnu iskaznicu.˝

Iz navedenog nedvojbeno proizlazi mogućnost osobi da prijavi prebivalište na adresi centra za socijalnu skrb nadležnom za područje na kojem prebiva, odnosno boravi.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *