O nama

Nitko gladan, nitko bez krova nad glavom i nitko bez podrške.


Misija

Hrvatska mreža za beskućnike djeluje na nacionalnoj i međunarodnoj razini. osnovana je s ciljem unapređenja skrbi o beskućnicima i beskućnicama te drugim socijalno isključenim skupinama pružanjem podrške i pomoći organizacijama koje se bave problematikom beskućništva, podizanjem svijesti i razine informiranosti javnosti te senzibiliziranosti za problematiku beskućništva.

Ciljevi

-okupljanje i povezivanje svih pravnih i fizičkih osoba zainteresiranih za rad na unapređenju skrbi o beskućnicima i sličnim socijalno isključenim skupinama građana
-promicanje prava beskućnika,
-aktivno. kontinuirano i sustavno zajedničko djelovanje radi uspostave trajnog foruma za zagovaranje prava beskućnika i interesa pravnih osoba koje skrbe o njima.

Povijest

Hrvatska mreža za beskućnike (u daljnjem tekstu HMB) registrirana je 30. 04. 2013. god. u Zagrebu.
Osnivači HMB su pravne osobe koje djeluju na području beskućništva i socijalne isključenosti: Udruga Most iz Splita, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Franjevački svjetovni red Trsat iz Rijeke,Udruga Milosrđe iz Rijeke, Udruga Novi put iz Varaždina, Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Zaklada Eko S.O.S. iz Zagreba. Osnivači su i četiri fizičke osobe koje doprinose skrbi o beskućnicima.
Do registracije Mreže, osnivači su neformalno suradnju započeli na 1. nacionalnom susretu o beskućnicima održanom 2007. u Splitu u organizaciji Udruge MOST. Do 2013. god, održano je još šest nacionalnih susreta (Rijeka-2008., Osijek-2009., Zadar-2010., Varaždin-2011., Zagreb-2012. i Pula -2013. godine). Osim nacionalnih susreta, organizacije su surađivale na projektu Hrvatske nogometne reprezentacije beskućnika te podržavali pojedinačne manifestacije drugih organizacija .
Organizacije, tada okupljene u neformalnu mrežu, međusobno su se pomagale kroz prijenose znanja i iskustva, a potpomognute su inicijative za otvaranje prihvatilišta/prenoćišta u Zadru, Karlovcu i Puli.
Nakon višegodišnjeg neformalnog funkcioniranja, predstavnici sedam organizacija formalizirale su HMB kao nacionalnu, nevladinu organizaciju udruženih pravnih osoba koje skrbe o beskućnicima i sličnim socijalno isključenim skupinama građana te fizičkih osoba koje doprinose skrbi o beskućnicima i sličnim socijalno isključenim skupinama građana, nastala dobrovoljnim udruživanjem radi unapređenja skrbi o beskućnicima, suradnje i promicanja prava beskućnika i sličnih socijalno isključenih skupina građana.