Zvonko

kolovoz 22, 2018

Posjeta organizacije Spirit of Football

Hrvatsku mrežu za beskućnike  u razdoblju od 23. do 25. travnja 2018. godine posjetila je organizacija Spirit of Football iz Njemačke. Ova organizacija posvetila se građenju […]
ožujak 11, 2018

Doniranje

veljača 24, 2018

Prebivalište/boravište

Prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih uz životne interese, kao što […]
veljača 24, 2018

OIB i JMBG

Osobni identifikacijski broj je stalna identifikacijska oznaka svake osobe, koju tijela javne vlasti koriste u službenim evidencijama u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka. Osobni identifikacijski […]
veljača 24, 2018

Osobna iskaznica i putovnica

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja ima upravne poslove, mjesno nadležnoj. prema prebivalištu podnositelja zahtjeva Osoba koja uz prijavljeno […]
veljača 24, 2018

Isprave iz državne matice

O činjenicama upisanim u državne matice izdaju se izvaci iz državnih matica i potvrde kao isprave trajne vrijednosti. Izvaci iz državnih matica sadrže podatke koji su […]
veljača 24, 2018

Rad za opće dobro

Ako niste platili novčanu kaznu u roku koji je određen odlukom o kažnjavanju, sud ili drugo tijelo koje vam je u prvom stupnju donijelo pravomoćnu odluku […]
veljača 24, 2018

Besplatna pravna pomoć

Uspostavom sustava besplatne pravne pomoći omogućeno je  socijalno i ekonomski ugroženoj kategoriji građana osiguranje stručne pravne pomoći u svrhu djelotvornog ostvarenja pravne zaštite te pristupa sudu […]
veljača 23, 2018

Zajamčena minimalna naknada

Sva prava u sustavu socijalne skrbi ostvaruju se pri nadležnim centrima za socijalnu skrb prema adresi prebivališta korisnika. Zahtjev za priznavanje prava može podnijeti sam korisnik […]